Home

Deze website is nog in ontwikkeling.

Wij verzorgen de volgende geaccrediteerde Kanban trainingen van de Lean Kanban University (LKU):

 • Team Kanban Practitioner (TKP)
 • Kanban System Design (KMP1)
 • Kanban Management Professional (KMP2) en

SAFe Scaled Agile Framework trainingen van Scaled Agile Inc

 • Leading SAFe (SA)
 • SAFe for Government (SGP)
 • SAFe for Architects (ARCH)
 • SAFE Lean Portfolio Management (LPM)
 • SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)
 • SAFe for Teams (SP)
 • SAFe DevOps (SDP)
 • SAFe Advanced Scrum Master (SASM)
 • SAFe Scrum Master (SSM)

Bij de trainingen SAFe-SA en SAFe-SGP voegen wij, desgewenst, een 3e dag toe met een Workshop GetKanban om op team niveau een relatie te kunnen leggen met een eventueel bovenliggend verander programma.

Een aparte getKanban Workshop behoort ook tot de mogelijkheden.

Hebt u vragen?  Stuur een email naar info@a2z-academy.net

Trainers: Fré Zwart +31-652.72.55.25 en Kaboel Karso +31-652.62.62.22