SAFe for Architects ARCH

Training              : SAFe for Architects

Duur                    : 3 dagen

Investering        : 1.749 Euro (excl. BTW)

Samenvatting

Het Scaled Agile Framework (SAFe®) helpt bedrijven de grote uitdagingen aan te gaan bij het ontwikkelen en leveren van enterprise-klasse software en systemen. SAFe brengt de activiteiten in lijn met de strategische doelstellingen. Het ondersteunt zowel kleinschalige oplossingen met 50 – 125 participanten als ook bij complexe systemen waar duizenden mensen bij nodig zijn.

Deelnemers worden voorbereid op het examen SAFe® for Architects (ARCH).

Achtergrond

SAFe schrijft diverse rollen voor om in samenhang het geheel van de product c.q. diensten ontwikkeling te kunnen opleveren. Teamleden dienen dan ook bekend te zijn met de taken en verantwoordelijkheden van elke rol. Deze training is enerzijds bedoeld voor senior technische medewerkers die de rol van System -, Solution – en Enterprise Architecten in een Lean-Agile omgeving moeten begrijpen en anderszijds voor degenen die een dieper inzicht willen verkrijgen hoe architecten bijdragen aan waarde creatie in zulk een omgeving. Deze training bereidt Architecten (System -, Solution en Enterprise) voor, zich in de hele organisatie te profileren als effectieve leiders in veranderingstrajecten en mede aan de basis te staan bij de formulering van strategische doelstellingen.

Programma

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Opzetten van een Lean-Agile architectuur
 • Architectuur inrichting voor DevOps en Release On Demand
 • Architectuur in lijn brengen met het creëren van waarde
 • Ontwikkeling van Solution Vision, Solution Intent en Roadmaps
 • Het voorbereiden en coördineren van het architectuur vraagstuk voor de PI-Planning
 • Ondersteuning van Continuous Delivery gedurende de PI-Uitvoering
 • Ondersteuning van nieuwe Strategische Thema’s en Waardeketens
 • De leiding nemen als architect tijdens een Lean-Agile transformatie

Waarom?

Tijdens deze 3-daagse training zullen deelnemers de rollen, verantwoordelijkheden en mindset van Agile Architecten verkennen en hoe die in te zetten om de architectuur in lijn te brengen met de waarde creatie en het ondersteunen van de uitvoering van de SAFe Programma uitvoering. Na de training zullen deelnemers in staat moeten zijn tot het volgende:

 • Toepassen van SAFe principes en het beheren van afwegingen tussen functionaliteit, kosten en duurzaamheid
 • Zorgdragen dat ontwerpen incrementeel kunnen worden uitgevoerd incl continue integratie en – levering
 • Een architectuur visie en intentie kunnen ontwikkelen en uitdragen
 • Architecture runway kunnen plannen voor de service/product delivery
 • Architectuur kunnen ontwikkelen voor Continuous Delivery en Release On Demand
 • Architecten en teamleden kunnen coachen gedurende de PI-Planning en – uitvoering
 • Verantwoordelijkheden kunnen dragen gedurende een Lean-Agile transformatie.

Doelgroep

Technische leden van Agile teams (ontwikkelaars, testers), Scrum Masters, Product Owners,  – Managers en Architecten hebben baat bij deze training. Ook niet technisch georienteerden kunnen hier hun voordeel uithalen, aangezien zij een beter begrip ontwikkelen voor de scope van de Architect, waardoor er een effectievere samenwerking ontstaat.

Vooropleiding

Deelnemers worden geacht bekend te zijn met Agile principes en toepassingen daarvan en dienen tenminste 1 (één) ander SAFe training te hebben gevolgd.

Certificering

De training bereidt u voor op het SAFe-ARCH examen. Dit examen kunt u, na aanmelding hiervan bij Scaled Agile Inc. (door de trainer, na afloop van de training), online afleggen.

Let op: dit examen moet binnen 30 dagen na de training worden afgelegd.

Na succesvolle afronding (score ≥ 75%) van het examen ontvangt u het wereldwijd erkende SAFe-ARCH certificaat en krijgt u een jaar lang gratis toegang tot de besloten online community.

Contact: E: info@a2z-academy.net T: +31 320 7881 04 WA: +31 652 6262 22