SAFe for Government SGP

Samenvatting | Achtergrond | Wat | Waarom | Doelgroep | Het programma | Certificering | Contact

 

Training: SAFe for Government (SGP)
Duur: 2 dagen
Investering: 1.299 Euro (excl. BTW, prijspeil juni 2019)

 

Samenvatting

Het overgaan van traditionele of Waterval gedreven methoden bij het bouwen van op technologie gebaseerde oplossingen naar Lean-Agile methoden is nogal uitdagend in de context van Overheden. Eventuele problemen met governance, aanbestedingen en organisatorische barrières kunnen worden overwonnen met de juiste informatie en strategieën.

Tijdens deze tweedaagse training leren deelnemers de principes en toepassingen van het zgn. Scaled Agile Framework® (SAFe®), hoe waarde wordt gecreëerd door het invoeren van zgn. Agile Release Trains en wat het betekent om een ​​Lean-Agile transformatie van een programma te (bege)leiden bij een overheidsorganisatie.

Deelnemers krijgen inzicht in de Lean-Agile mindset en waarom deze essentieel is voor transformatie van de werkwijze. Ze krijgen praktisch advies over het bouwen van goed presterende, multi-vendor Agile teams en programma’s, het beheren van technologische investeringen in Lean flow, het vinden van oplossingen met Agile contracting, het starten en plannen van het programma en het leveren van waarde met SAFe.

Deelnemers leren tevens hoe bij de overheid specifieke leiderschapsgedragingen succesvolle organisatorische veranderingen kunnen veroorzaken.

 

Achtergrond

Programma’s bij de overheid zijn over het algemeen erg complex. Er zijn vaak meerdere partijen bij betrokken zoals departementen bij de Rijksoverheid, Provincies, de Gemeenten dan wel de hen vertegenwoordigende organisaties, Waterschappen en hun leveranciers. De geschiedenis heeft ondertussen bewezen dat bepaalde werkwijzen niet zo effectief zijn geweest. In essentie ligt risicobeheersing, governance en compliancy hieraan ten grondslag. Met dat gezichtspunt spelen organisaties als de Audit Dienst Rijk (ADR) en het Bureau ICT Toetsing (BIT) een rijksbrede rol. Daarnaast zijn bij de overheid specifieke richtlijnen randvoorwaardelijk, zoals uitvloeisels van meerdere ISO normeringen, Informatiebeveiliging (BIR/VIR-BI), de Aanbestedingswet etc.

 

Wat

Het SAFe raamwerk biedt handvatten om het invoeren van Agile werken op Enterprise niveau (Dienst, Agentschap etc.) mogelijk te maken. Dit raamwerk is aanpasbaar (‘Agile’) aan specifieke situaties en wensen van deSAFe adopterende organisatie. Het raamwerk is met name gericht op het op één lijn brengen van Strategische Thema’s, via  – in afnemende grootte – het Portfolio Management, Epics en Features tot aan User Stories en taken aan toe. “Doingthe right thing”. Het geeft niet alleen een richting aan, maar biedt tegelijkertijd een structuur.

In de training wordt overigens de nadruk gelegd op de rol van ‘management’, ‘leiderschap’ en op ‘oog hebben voor menselijk kapitaal’.

 

Waarom?

Om de grote en complexe ontwikkel- en beheerprocessen in goede banen te leiden, wordt er binnen het SAFe raamwerk gewerkt met zgn. Agile Release Trains (ARTs). Op dit Programma niveau wordt door middel van DevOps de samenhang tussen ontwikkeling en beheer gebalanceerd en optimaal uitgevoerd. Deze ARTs zorgen er tevens voor dat er alignment plaatsvindt met de hogere doelstellingen van de organisatie, via het Portfolio Management.

Het SAFe raamwerk benoemt en coördineert de noodzakelijke rollen om zakelijke wendbaarheid op Enterprise niveau te bewerkstelligen.

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die de ambitie heeft een leidende rol te spelen in transformaties in grote organisaties en de overheid. Dat kunnen zijn:

 • Executives, CXO’s en directeuren, lijnmanagers en hoofden,
 • Programma- en projectmanagers, productmanagers, Business consultants, architecten, PMO’ers
 • ontwikkelmanagers,
 • Financiële-, kwaliteits- en procesmanagers, Scrum Masters en Agile coaches

 

Het programma

Tijdens deze training leert u onder meer:

 • Ombuigen van traditionele software-/systeemontwikkelingsmodellen binnen overheidsprogramma’s naar een Lean-Agile en DevOps mindset, en de principes en werkwijzen van SAFe;
 • Aanpassen van technologie-strategieën, budgettering, aanbestedingen, compliance en governance-processen die op overheidsrichtlijnen gebaseerd zijn, middels deze methodiek;
 • Organiseren van programma’s in een of meer Agile Release Trains (ARTs) en deze uit te voeren in ProgrammeIncrement’s (PI’s);
 • Onderzoeken van de coördinatiemogelijkheden in een omgeving met meerdere leveranciers met behulp van de Large Solution configuratie van SAFe;
 • Identificeren van mindset/leiderschapsstijl, essentieel succes in Lean-Agile transformaties;
 • Volgen van succespatronen van SAFe-implementaties, aangepast aan de overheid context;
 • De stappen om een SAFe implementatie in uw overheidsorganisatie te starten of versnellen.

 

Certificering

De training bereidtu voor op het SAFe-SGP examen. Dit examen kunt u, na aanmelding hiervan bij Scaled Agile Inc. (door de trainer, na afloop van de training), online afleggen.

Let op: dit examen moet binnen 30 dagen na de training worden afgelegd.

Na succesvolle afronding (score ≥ 73%) van het examen ontvangtu het wereldwijd erkende SAFe-SGP certificaat en krijgtu een jaar lang toegang tot de besloten online community.

 

Contact

E: info@a2z-academy.net
T: +31 (0) 320 – 788 104