SAFe for Teams SP

Training              : SAFe® for Teams (SP)

Duur                    : 2 dagen

Investering        : 1.199 Euro (excl. BTW)

Samenvatting

Deze tweedaagse training biedt de deelnemers vaardigheden op te doen om deel te worden van een high-performing team in een Agile Release Train (ART) en leert ook om samenwerkingverbanden met andere teams op te bouwen. De training geeft inzicht in de werking van een ART, hoe het waarde levert voor de onderneming, en wat je kunt doen om effectief jouw rol in Scrum, Kanban of XP te vervullen. Je leert Features uit te splitsen en Stories te definieren, plannen en uitvoeren van Iteraties en plannen van Program Increments (PI). Tenslotte  leer je over de delivery Pipeline en DevOps cultuur, hoe je die effectief kunt integreren in het programma en wat er nodig is om de Release Train continu te verbeteren.

Deze training bereidt deelnemers voor op het examen van SAFe® Practitioner (SP)

Achtergrond

SAFe® schrijft diverse rollen voor om in samenhang het geheel van de product cq diensten ontwikkeling te kunnen opleveren. DevOps is HET vehicle waarop de Agile Release Train op programma niveau zich voort beweegt. DevOps-Competenties zijn dan ook essentieel voor het succesvol uitvoeren van een samenhangend geheel.

Programma

Tijdens het programma leert u onder meer:

  • Introductie van het Scaled Agile Framework (SAFe®)
  • Begrip van de SAFe® Big Picture
  • Uitleg over de SAFe® Agile principes
  • Plannen en uitvoeren van Iteraties
  • Verbeteren van Agile Release Train (ART) processen
  • Deelname als lid van een Agile Team in een ART
  • Het integreren van teamwerk met andere teams in de ART

Waarom?

Om de grote en complexe ontwikkel- en beheerprocessen in goede banen te leiden, wordt er binnen het SAFe® raamwerk gewerkt met zgn. Agile Release Trains (ARTs). Op dit Programma niveau wordt door middel van DevOps de samenhang tussen ontwikkeling en beheer gebalanceerd en optimaal uitgevoerd. Deze ARTs zorgen er tevens voor dat er alignment plaatsvindt met de hogere doelstellingen van de organisatie, via het Portfolio Management. Het SAFe® raamwerk benoemt en coördineert de noodzakelijke rollen om zakelijke wendbaarheid op Enterprise niveau te bewerkstelligen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor alle teamleden van de Agile Release Trains, evenals die van de System Team w.o System – & Network – & Database – & Storage Administrators. Dit geldt ook voor QA Managers en Security Officers, Development – & Engineering – & Configuration – & Release Managers.

Vooropleiding

Deze opleiding veronderstelt fundamentele kennis van Agile principes. Ervaring in softwareontwikkeling is een pré.

Certificering

De training bereidt u voor op het SAFe-SP examen. Dit examen kunt u, na aanmelding hiervan bij Scaled Agile Inc. (door de trainer, na afloop van de training), online afleggen.

Let op: dit examen moet binnen 30 dagen na de training worden afgelegd.

Na succesvolle afronding (score ≥ 77%) van het examen ontvangt u het wereldwijd erkende SAFe-SP certificaat en krijgt u een jaar lang gratis toegang tot de besloten online community.

Contact: E: info@a2z-academy.net  T: +31 320 7881 04 WA: +31 652 6262 22